vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Montenaken

Hellebronstraat 8
3890 Montenaken-Gingelom
T: 011 69 33 50
F: 011 88 68 96
info.montenaken@ocura.be

Dagzorgcentrum 'De Bron'

Een centrum voor dagverzorging

Bejaarden die uitsluitend nood hebben aan opvang overdag gedurende één of meerdere dagen in de week genieten van de diensten die het rusthuis aanbiedt: hygiënische en verpleegkundige hulp- en dienstverlening, kinésitherapie en revalidatie, animatie en creatieve ontspanning...

 

Hiervoor beschikken wij over aangepast vervoer zodat de oudere thuis kan worden opgehaald en teruggebracht. De opvang ’s nachts wordt in dit geval verzekerd door de mantelzorgers (familie, vrijwilligers, oppasdiensten…).

 

Voor meer info, zie onze folder.

word vrijwilliger