vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Montenaken

Hellebronstraat 8
3890 Montenaken-Gingelom
T: 011 69 33 50
F: 011 88 68 96
info.montenaken@ocura.be

Oriënterend kortverblijf

Een centum voor oriënterend kortverblijf

WZC Ocura Montenaken heeft 5 erkenningen voor oriënterend kortverblijf. Binnen het oriënterend kortverblijf, kunnen personen die complexe zorg en ondersteuning nodig hebben, deskundige hulp en ondersteuning krijgen.

In onderling overleg met de zorgvrager, de naasten en ons multidisciplinair team gaan we op zoek naar zorg op maat. Wij focussen ons daarbij op het NU en kijken naar de mogelijkheden die de toekomst biedt. Samen met de thuiszorgdiensten, hulpvrager en naasten plannen we een veilige en georganiseerde terugkeer naar de thuissituatie.
Indien een terugkeer niet mogelijk blijkt, gaan we samen op zoek naar een aangepaste woon-zorgvorm.

Een oriënterend kortverblijf kan voor minimum 14 dagen en maximum 60 dagen.

word vrijwilliger