vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Montenaken

Hellebronstraat 8
3890 Montenaken-Gingelom
T: 011 69 33 50
F: 011 88 68 96
info.montenaken@ocura.be

De Schakel

De Schakel: uniek regionaal aanbod voor personen met jongdementie!

Binnen het WZC Ocura te Montenaken huist De Schakel. Dit is een uniek regionaal aanbod voor personen met jongdementie. We hebben de bijzondere erkenning om aan vijf personen met jongdementie zorg en ondersteuning te bieden.

Een multidisciplinair team, bestaande uit een psycholoog, ergotherapeut, muziektherapeut, sociaal verpleegkundige, referentiepersoon dementie, buddy, kinesitherapeut, zorgkundige,… staat garant voor persoonsgerichte zorg.

In de aanloop van de diagnose jongdementie kunnen wij ons steentje bijdragen door middel van psychologische testing. Binnen de metgezellengroep, kunnen personen met jongdementie en hun naasten terecht voor vorming en het delen van ervaringen

Men kan kiezen om in te huizen in een mooie zorgflat of een prachtige kamer met binnentuin. De zorgflats bieden de mogelijkheid om samen met de partner in te trekken. We streven naar huiselijke gezelligheid waarbinnen we de autonomie en de zelfredzaamheid van de bewoners bewaken. Wij gaan als medewerkers op zoek naar de individuele wensen en stellen een zo gevarieerd mogelijk animatieaanbod voor, zowel intern als extern. Om dit in goede banen te leiden, kunnen we rekenen op de hulp van onze buddy’s.

Belangrijk is ook dat we dankzij deze erkenning een korting van € 25 per dag kunnen aanbieden.

 

Info?

Contacteer Lieze Cauwenberg via deschakel@ocura.be of op het nummer 011 69 33 50.

 

 Flyer jongdementie

 

Samen op weg als buddy

Ieder van ons heeft nood aan sociale contacten. Het geeft zuurstof, het maakt ons leven bruisend. Een gezond sociaal netwerk geeft ons zelfvertrouwen en buffert ons tegen allerlei ziektes. Wanneer het leven tegen zit en het moeilijker wordt om aan onze samenleving deel te nemen, is het fijn te weten dat er buddy’s zijn!

Een buddy is een vrijwilliger die een belangrijke spilfiguur kan vormen in het sociaal leven van een persoon met jongdementie. Vanuit gemeenschappelijke interesses kan een buddy samen met een persoon met jongdementie op regelmatige basis leuke dingen doen. Zo kunnen ze samen naar de film, een tas koffie drinken, wandelen, fietsen, enzovoort.

Een goed gevoel voor beide partijen is hier van groot belang! Wanneer we uitgaan van de kracht van de persoon met jongdementie en niet van de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt, kunnen de contacten groeien binnen een vriendschappelijke en gelijkwaardige relatie.

Samen op weg voor, door en met elkaar!

Wat doen wij?

Info?

Contacteer Jenny Ernotte of Dorien Sprengers via deschakel@ocura.be of

op het nummer 011 69 33 50.

word vrijwilliger