vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Woonzorgcentra

Prins-Bisschopssingel 75
3500 Hasselt
T: 011 28 05 05
F: 011 27 35 74
info@ocura.be

Ondertekening samenwerkingsintentie Begralim-Ocura

› terug naar overzicht

29/05/2018

Op 23 mei werd, in aanwezigheid van Minister Vandeurzen, door de respectievelijke voorzitters van de Raden van bestuur de samenwerkingsintentie ondertekend tussen v.z.w. Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg en Ocura. Samen dragen wij de zorg voor ruim 700 bewoners en stellen wij hiervoor meer dan 780 personeelsleden tewerk.


De ouderenzorg zit in volle transitie waardoor kleinere organisaties het steeds moeilijker krijgen om te voldoen aan de eisen die de bewoners, familie maar ook de overheid stellen. Talloze uitdagingen komen op ons af en vereisen de nodige expertise en slagkracht waardoor samenwerking en schaalvergroting zich opdringt. Daarenboven komt de financiële bedrijfszekerheid, die de voorbije jaren relatief stabiel was, geleidelijk onder druk en dat zeker vanaf het ogenblik van de invoering van het persoonsvolgend budget.

 

De vzw Ocura en de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg zijn beiden “non-profit waardengedreven christelijk geïnspireerde organisaties” die een gelijklopende visie onderschrijven. Dit is de gezamenlijke basis om een krachtig en professioneel toekomstverhaal te schrijven. De eerste periode zal voornamelijk gewerkt worden rond concrete operationele domeinen (kwaliteitszorg, hospitality …), geleidelijk aan zal de vervlechting ook andere domeinen behelzen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de beide vzw’s zal versterken.

 

Ocura-Begralim

 

Ocura-Begralim