vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Woonzorgcentra

Prins-Bisschopssingel 75
3500 Hasselt
T: 011 28 05 05
F: 011 27 35 74
info@ocura.be

Vzw Ocura participeert in Euregio Maas-Rijn-project rond zorgberoepen.

› terug naar overzicht

26/07/2011

Op vrijdag 17 juni jl. werd het project ‘Euregionale arbeidsmarktwerking en competentiecampus voor zorgberoepen – Future proof for cure and care’ goedgekeurd door het comité van toezicht van de Euregio Maas-Rijn (EMR). POM Limburg is leadpartner in dit Europees project. Samen met 25 partners uit de Euregio Maas-Rijn (Limburg (BE en NL), Aken, Luik, Vlaams-Brabant), waaronder vzw Ocura, wordt de Euregionale problematiek rond zorgberoepen in kaart gebracht en wordt in Euregionaal partnerschap via kennisdeling gewerkt aan een aangepast aanbod en bevordering van deelname aan zorgopleidingen, aan promotie van zorgberoepen, aan Euregionale interactie,…