vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Woonzorgcentra

Prins-Bisschopssingel 75
3500 Hasselt
T: 011 28 05 05
F: 011 27 35 74
info@ocura.be

Vzw Ocura maakt deel uit van SIOL, Samenwerkende initiatieven Ouderenzorg Limburg.

› terug naar overzicht

26/07/2011

Vzw Ocura maakt met haar vier woonzorgcentra deel uit van de vzw 'Samenwerkende intiatieven Ouderenzorg Limburg' die in de provincie Limburg ruim 1000 rusthuisbedden groepeert. Tot deze groepering behoren ook vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg, vzw Salvator woon- en zorgcentrum Hasselt, vzw woon- en zorgcentrum Sint Jozef Neerpelt en vzw De voorzienigheid Bocholt.

 

De missie en visie van SIOL werd als volgt uitgeschreven:

 

Uitgaande van de vaststelling dat een gepast antwoord vereist is voor:

- de kwetsbaarheid van een individuele instelling indien essentiële opdrachten minder goed
  of niet meer ingevuld worden door het wegvallen van medewerkers;
- de toenemende complexiteit en vereiste specialisatie op de meest heterogene
  beleidsdomeinen en de noodzaak om telkens alert te reageren i.f.v. van wijzigende
  omstandigheden, wetgeving of opportuniteiten;
- de noodzaak aan geobjectiveerde en vergelijkbare beleidsgegevens als basis voor
  benchmarking en bijsturing;
- het creëren en benutten van kostenvoordelen en synergie door het vergroten van de
  schaal en een gezamenlijke aanpak van projecten waardoor meer middelen in de zorg
  geïnvesteerd kunnen worden;
- het versterken van de gemeenschappelijke individuele visies tot een gemeenschappelijke
  overkoepelende visie die met meer invloed en resultaat gecommuniceerd kan worden;

hebben de participanten besloten om een operationele samenwerknig op een actieve wijze te bevorderen. De samenwerking is gericht op het uitbouwen van een netwerk van gelijkgestemde maar autonome voorzieningen.