vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Beringen

Havenlaan 7
3582 Beringen-Koersel
T: 011 45 84 10
F: 011 45 84 11
info.beringen@ocura.be

Wat doen we?

Het woonzorgcentrum biedt huisvesting en zorgverlening aan zorgbehoevende ouderen die omwille van diverse redenen niet meer in hun thuissituatie verzorgd kunnen worden.

Het woonzorgcentrum bestaat uit:

Een rusthuis

Een rusthuis is bestemd voor de opvang van bejaarden die geen constant medisch toezicht vereisen maar die wel nood hebben aan verpleegkundige en verzorgende ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten van het leven zoals bijvoorbeeld bij het wassen, aankleden, eten en verplaatsen.

Een rust-en verzorgingstehuis


Een rusthuis kan beschikken over een bijkomende erkenning als rust- en verzorgingstehuis.
Deze erkenning laat het woonzorgcentrum toe zorgen te verlenen aan zwaar zorgbehoevenden.

Een centrum voor kortverblijf

Kortopvang biedt een uitkomst wanneer de mantelzorger voor een bepaalde periode niet in staat is voor de inwonende of in de nabijheid wonende oudere in te staan (bijv. omwille van vakantie).
Tevens kan een kortverblijf ook een oplossing zijn bij een tijdelijke verhoogde zorgbehoevendheid.
Kortverblijf is beperkt tot 90 dagen per jaar, ten hoogste 60 dagen aaneensluitend.

word vrijwilliger