vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Beringen

Havenlaan 7
3582 Beringen-Koersel
T: 011 45 84 10
F: 011 45 84 11
info.beringen@ocura.be

Pastorale dienst

Door woord en door daad wordt aan de bewoners het bewustzijn bijgebracht dat "elk" de moeite waard is en de moeite blijft in alle omstandigheden van leven en sterven.

 

Wie is wel die mens, die kan beslissen over leven en sterven van een ander, tenzij God alleen.
De cultuur van het hart, de cultuur van de liefde, de cultuur van het leven siert het pastoraal bezig zijn met de mensen. Creatieve eucharistievieringen met daadwerkelijke deelname en andere gewone en vertrouwde gebeden maken er deel van uit, o.a. rozenhoedje, adventswake, mariaprosessie.

 

Wekelijks komen we samen op elke dienst in kleine groepjes rond "verhalen over Jezus", bijbelkransjes genaamd. Biddend, zingend, creatief en toch op een ontspannen manier.

De palliatieve zorg ligt ons nauw aan 't hart en wordt omkaderd met regelmatige gebedsstonden.

 

Wekelijks wordt de communie met passende eerbied gedragen naar diegenen die het verlangen.

Tweemaal per jaar is er de gezamenlijke ziekenzalving in de kapel. Dit sluit niet uit dat de mens in acute lichameljke of geestelijke nood, meermalen het sacrament van de ziekenzalving mag ontvangen.

 

Misvieringen

elke dinsdag om 10 u in de kapel

elke zaterdag om 10 u in 't Trefpunt

elke zondag om 10.15 u in 't Trefpunt

word vrijwilliger