vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Herk-de-Stad

Trompetweg 1
3540 Herk-de-Stad
T: 013 35 02 20
F: 013 35 02 29
info.herkdestad@ocura.be

Palliatieve zorgen

Een mantel van zorg...

We proberen jullie te helpen over die brug van lijden en van pijn door heel het afscheid lang intens bij jullie te zijn.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de totaalzorg van de bewoner op het moment dat hij niet meer kan genezen. In de palliatieve zorg ligt de klemtoon op de kwaliteit van het leven, niet dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen die nog resten. De klemtoon ligt niet op de ziekte maar op de zieke, alle aandacht gaat uit naar een maximaal comfort in deze laatste dagen.

Basisfilosofie van palliatieve zorg

Waar kan palliatieve zorg gegeven worden?

Palliatieve zorg kan overal gegeven worden, maar belangrijk is : waar wil de bewoner sterven? Veel mensen kiezen om in hun vertrouwde omgeving te blijven, het woonzorgcentrum. Hier is een klimaat van geborgenheid en nabijheid die de bewoner en zijn familie toelaten deze laatste fase samen te dragen.

Door wie wordt palliatieve zorg gegeven?

Palliatieve totaalzorg bevindt zich op terreinen van de medische, paramedische, psychische, sociale en spirituele zorgverlening. Gezien deskundigheid op de verschillende terreinen noodzakelijk is, zal palliatieve zorg bestaan uit teamwerk.

 

Ons palliatief team in het woonzorgcentrum Ocura bestaat uit:

Door hun deskundigheid waakt het palliatief team samen met alle hulpverleners permanent over de kwaliteit van de zorg.

 

De instelling en de familieleden kunnen steeds voor advies terecht bij de palliatieve deskundigen van 'PALLION' en het 'Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw'. Palliatieve zorg betekent ook dat de omgeving van de bewoner een belangrijke rol speelt en daarom extra opvang en informatie krijgt. Wij willen steeds open staan voor jullie vragen en tijd voor jullie maken.

word vrijwilliger