vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Montenaken

Hellebronstraat 8
3890 Montenaken-Gingelom
T: 011 69 33 50
F: 011 88 68 96
info.montenaken@ocura.be

Geheugenkoor

Doelstellingen

Het aanbieden van een aangepaste vrijetijds-besteding voor personen met dementie.

Dementie is omgaan met verlies. Door het verlies op cognitief vlak en later ook op motorisch gebied, is het vaak moeilijk om aan activiteiten deel te nemen. Vele activiteiten zijn niet meer aangepast aan het huidig functioneren. Door deel uit te maken van het koor, is de kans groot dat het welbevinden en het zelfvertrouwen gunstig wordt beïnvloed. Personen met dementie gaan door het zingen plots niet beter functioneren maar gaan een ander deel van hun geheugen aanspreken. Zorgen voor personen met dementie is vaak een zware, stressvolle en soms frustrerende opdracht. Het dementiekoor geeft aan mantelzorgers de mogelijkheid om op een niet zorgende manier met de persoon met dementie om te gaan. Door samen aan die ontspannende activiteit deel te nemen, kan de stress die de verzorging ongetwijfeld met zich mee brengt, verminderen. Zingen is ook een manier van communiceren. Omdat de communicatiemogelijkheden van personen met dementie met hun familie vaak erg beperkt worden, biedt het zingen hier een nieuwe mogelijkheid. Personen met dementie en hun mantelzorgers raken vaak geïsoleerd. Door samen in een koor te zingen komen ze in contact met andere personen met dementie en hun mantelzorgers. Dit doorbreekt hun isolement.

Voor wie?

- Voor alle personen met dementie die graag zingen.

- Elke persoon met dementie mag zich laten vergezellen door een mantelzorger.

- Er is geen leeftijdsgrens.

Wanneer?

3 woensdagen per maand van 15 u tot 16.30 u

Waar?

Cafetaria van woonzorgcentrum Ocura te Montenaken

 

 

Het koor wordt geleid door Karolien Moers, gediplomeerd muziektherapeute. Zij stelde samen met de koorleden de liedjesbundel samen. Karolien zal het koor met de piano begeleiden. Ook andere muziekinstrumenten zullen in de loop van de verschillende sessies bespeeld worden. Leden van het geheugenkoor die zelf een instrument bespelen, zullen daartoe ook de mogelijkheid krijgen. Na de repetitie kan bij een drankje nagepraat worden en contacten gelegd met de andere koorleden.

 

Bekijk hier ons filmpje

 

word vrijwilliger