vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Montenaken

Hellebronstraat 8
3890 Montenaken-Gingelom
T: 011 69 33 50
F: 011 88 68 96
info.montenaken@ocura.be

Wat doen we

Het Woonzorgcentrum biedt verzorging en huisvesting aan zorgbehoevende bejaarden. Het woonzorgcentrum bestaat uit:

Een rustoord voor bejaarden

Een rusthuis is bestemd voor opvang van bejaarden die geen constant medisch toezicht vereisen maar die wel nood hebben aan verpleegkundige en verzorgende ondersteuning voor de dagelijkse levenshandelingen (zoals bij het wassen, het kleden, de verplaatsing en het toiletbezoek, hulp bij maaltijden etc. ). Ook dementie is een vaak voorkomende aandoening.

Een rust- en verzorgingstehuis

Een rusthuis kan beschikken over een bijkomende erkenning als R.V.T.
Deze erkenning als rust- en verzorgingstehuis laat de instelling toe zorgen te verlenen aan zwaar-zorgbehoevende bewoners.

Een centum voor kortverblijf

Kortopvang biedt een uitkomst wanneer de mantelzorger voor een bepaalde periode niet in staat is voor de inwonende of in de nabijheid wonende oudere in te staan (vb. omwille van de vakantie). De kortopvang komt tegemoet aan de wens van meer en meer mantelzorgers om nu en dan bevrijd te worden van de zorgen voor een hulpbehoevend oudere. Tevens kan een kortverblijf een oplossing zijn bij een tijdelijk verhoogde zorgbehoevendheid.

 

Het centrum voor kortverblijf biedt vergelijkbare diensten aan als het rusthuis. Kortverblijf is beperkt tot 90 dagen per jaar, ten hoogste 60 dagen aaneensluitend.

Een centrum voor dagverzorging

Bejaarden die uitsluitend nood hebben aan opvang overdag gedurende één of meerdere dagen in de week genieten van de diensten die het rusthuis aanbiedt: hygiënische en verpleegkundige hulp- en dienstverlening, kinesitherapie en revalidatie, animatie en creatieve ontspanning… Hiervoor beschikken wij over aangepast vervoer (ism OCMW Gingelom) zodat de oudere thuis kan worden opgehaald en teruggebracht.

 

De opvang ’s nachts wordt in dit geval verzekerd door de mantelzorgers (familie, vrijwilligers, oppasdiensten, …).

word vrijwilliger