vzw Ocura Woonzorgcentra

Ocura Voeren

Kloosterstraat 21
3798 ‘s Gravenvoeren
T: 043 81 91 10
F: 043 81 23 25
info.voeren@ocura.be

Wat doen we?

Het Woonzorgcentrum Ocura biedt verzorging en huisvesting aan zorgbehoevende bejaarden en bestaat uit:

Een rustoord voor bejaarden

Een rusthuis is bestemd voor opvang van bejaarden die geen constant medisch toezicht vereisen maar die wel nood hebben aan verpleegkundige en verzorgende ondersteuning voor de dagelijkse levenshandelingen (zoals bij het wassen, het kleden, de verplaatsing en het toiletbezoek, hulp bij maaltijden etc. ). Ook dementie is een vaak voorkomende aandoening.

Een rust- en verzorgingstehuis

Een rusthuis kan beschikken over een bijkomende erkenning als R.V.T.
Deze erkenning als rust- en verzorgingstehuis laat de instelling toe zorgen te verlenen aan zwaar-zorgbehoevende bewoners.

Een centum voor kortverblijf

Kortopvang biedt een uitkomst wanneer de mantelzorger voor een bepaalde periode niet in staat is voor de inwonende of in de nabijheid wonende oudere in te staan (vb. omwille van de vakantie). De kortopvang komt tegemoet aan de wens van meer en meer mantelzorgers om nu en dan bevrijd te worden van de zorgen voor een hulpbehoevend oudere. Tevens kan een kortverblijf een oplossing zijn bij een tijdelijk verhoogde zorgbehoevendheid.

 

Het centrum voor kortverblijf biedt vergelijkbare diensten aan als het rusthuis. Kortverblijf is beperkt tot 90 dagen per jaar, ten hoogste 60 dagen aaneensluitend.

 

 

 

Woonzorgcentrum Ocura beschikt in de nabije omgeving van het rusthuis ook over:

Assistentiewoningen

15 aangepaste huurappartementen voor 65 plussers, met alle kansen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen met de mogelijkheden tot sociale contacten in de gemeenschappelijke ruimte en tuin. We spreken hier over erkende assistentiewoningen wat wil zeggen dat bewoners de vrijheid hebben om hun eigen zorg te organiseren, maar dat er door de woonassistent gezorgd wordt voor crisis- en overbruggingszorg. De bewoner heeft dus volop kansen om zelfstandig te wonen maar kan, indien nodig, terugvallen op de tijdelijke dienstverlening van het woonzorgcentrum.

word vrijwilliger