Tiny Care

Tiny care een tiny house in het groene hart van Voeren waar
mantelzorgers kunnen verblijven, direct grenzend aan de zorgkamer van de zorgbehoevende,
en waar alle benodigde zorgvoorzieningen en ondersteuning direct beschikbaar zijn.