ONZE VISIE

woonzorgcentra OCURA

Woonzorgcentrum Ocura mikt op een gediversifieerd woonbeleid in een gepersonaliseerde totaalzorg. In onze aanpak krijgt elke bewoner de kans zijn verblijfeenheid uit te bouwen tot een plaats om te wonen. Hierbij wordt de zelfredzaamheid en de autonomie van de bewoner voortdurend ondersteund door professionele dienstverlening met een warm hart.

Ons woonzorgcentrum biedt aan iedere bewoner
een warme, zorgzame thuis.

Onze medewerkers zijn onze sterkte door hun engagement en hun bekwaamheid, door hun motivatie en hun creativiteit. Onze deskundigheid verhogen wij voortdurend door bijscholing, vorming en kennisoverdracht in alle richtingen.

Hoewel wij garant staan voor een permanente professionele hulpverlening, stimuleren we de betrokkenheid van familieleden en vrijwilligers, die zich op diverse domeinen belangeloos inzetten.

In ons omgaan met de bejaarde bewoners en hun familie staan wederzijds respect, waardering en openheid centraal. Op deze wijze willen wij het vertrouwen tussen de hulpverlener, de bewoner en familie vergroten.

 

In onze dagelijkse praktijk handelen we vanuit een christelijke levensvisie waarbij de naastenliefde ons daadwerkelijk inspireert: het uitbouwen van een palliatieve zorgcultuur, aandacht hebben voor de zwaar zorgbehoevende bewoner en een duidelijke visie op ethische vraagstukken.