WOONZORGCENTRA OCURA

Woonmogelijkheden

WOONZORGCENTRUM

In onze 4 woonzorgcentra bieden we permanente woongelegenheid aan. Hier garanderen wij verzorgende ondersteuning bij dagelijkse activiteiten van het leven, alsook een warme thuisomgeving.

Woonzorgcentrum Beringen

Woonzorgcentrum Herk-de-Stad

Woonzorgcentrum Montenaken

Woonzorgcentrum Voeren

kortverblijf

KORTVERBLIJF

Ocura biedt ook de mogelijkheid tot kortverblijf. Dit kan de mantelzorgers of familieleden tijdelijk aflossen of een oplossing bieden voor een tijdelijke verhoogde zorgbehoevendheid. Ons kortverblijf is beperkt tot 90 dagen per jaar, waarvan maximaal 60 dagen aaneensluitend. 

Woonzorgcentrum Beringen

Woonzorgcentrum Herk-de-Stad

Woonzorgcentrum Voeren

orienterend kortverblijf

ORIËNTEREND KORTVERBLIJF

Woonzorgcentrum Ocura Montenaken heeft 5 erkenningen voor oriënterend kortverblijf. Binnen het oriënterend kortverblijf, kunnen personen die complexe zorg en ondersteuning nodig hebben, deskundige hulp en ondersteuning krijgen.

In onderling overleg met de zorgvrager, de naasten en ons multidisciplinair team gaan we op zoek naar zorg op maat. 

Een oriënterend kortverblijf kan voor minimum 14 dagen en maximum 60 dagen.

Woonzorgcentrum Montenaken

Centrum voor jongdementie

CENTRUM VOOR JONGDEMENTIE

In Ocura Montenaken hebben we een unieke gelegenheid voor personen met jongdementie. In ons woonzorgcentrum huist namelijk De Schakel, een centrum voor personen met jongdementie. In dit centrum hebben we de erkenning gekregen om zorg en ondersteuning te bieden aan vijf personen met jongdementie.

Een referentieprsoon dementie en een psycholoog zorgen voor de nodige extra ondersteuning. Je kan er voor kiezen om in te huizen in één van onze mooie zorgflats of in een kamer in ons woonzorgcentrum. Belangrijk is ook dat we dankzij onze officiële erkenning een korting  kunnen aanbieden.

Woonzorgcentrum Montenaken

zorgflats

ZORGFLATS

Campus Montenaken biedt niet enkel woonmogelijkheid aan in het woonzorgcentrum, maar ook  13 zorgflats. In onze zorgflats “Montiniacum” bieden wij het volledige zorgaanbod aan. De woningen zijn geschikt voor zowel koppels als alleenstaanden die nood hebben aan bepaalde zorg, maar graag wat extra onafhankelijkheid en privacy hebben.

Daarnaast hebben we de verblijfsafdelingen “Het Binnenhof” en “'t Stepsveld”, waar men in een grotere leefgroep samenwoont met een huiselijke en aangename setting. Om een zorgflat te kunnen bewonen moet minstens 1 persoon zorgbehoevend zijn.

Woonzorgcentrum Montenaken

Centrum voor jongdementie

DAGVERZORGINGSCENTRUM

Naast de opties van het woonzorgcentrum en kortverblijf, kan je bij Ocura ook terecht in onze centra voor dagverzorging. Hier kunnen ouderen die enkel nood hebben aan opvang gedurende één of meerdere dagen in de week genieten van het gezelschap van leeftijdsgenoten, hulp met kinesitherapie, revalidatie, verpleegkundige hulp of animatie en creatieve ontspanning.

De bezoeker kan zelf naar het centrum worden gebracht door familie of de mantelzorger, maar er is ook een mogelijkheid om, tegen betaling, gebruik te maken van georganiseerd vervoer.

Woonzorgcentrum Beringen

Woonzorgcentrum Herk-de-Stad

Woonzorgcentrum Montenaken